Contact

Recruitment Tech Network

+31 (0)30 – 2980105

Postal address

Recruitment Tech Network
Laan van Chartroise 136
3552 EZ Utrecht
The Netherlands

Visitor Address, only by appointment

Recruitment Tech Network
De Stadstuin/Unit O.3.4
Europalaan 500 (Navigation: Eendrachtlaan 100)
3526 KS Utrecht
The Netherlands

Recruitment Tech Media is part of Nr29 werkt vof
Chamber of Commerce 62161504
VAT: 854694602B01